ISPM 15

De wereldstandaard Fytosanitaire maatregelen Houten Verpakkingen (ISPM 15) is opgesteld door de International Plant Protection Convention (IPPC) en vastgelegd onder de titel ‘Guidelines for regulating wood packaging material in international trade’.

De hierin opgenomen maatregelen voorkomen verspreiding van levend ongedierte door transport van houten verpakkingen. Hout is een natuurproduct en het kan daardoor levend ongedierte bevatten. Dat ongedierte kan met houten verpakkingen meeliften en bossen aantasten. Verspreiding van deze schadelijke organismen is te voorkomen door houten verpakkingen te behandelen conform ISPM 15. ISPM 15 geldt voor verpakkingen van massief hout voor ondersteuning, bescherming of transport van goederen.

Steeds meer landen stellen bij invoer van houten verpakkingen verplicht dat aan de eisen van ISPM 15 wordt voldaan. Voor grensoverschrijdend verkeer binnen de Europese Unie (incl. Zwitserland) is ISPM 15 niet van toepassing. Voor landen die geen lid zijn van de EU geldt dat het verpakkingshout aan de eisen conform ISPM 15 moet voldoen om geïmporteerd of geëxporteerd te kunnen worden.

Dit betekent dat iedere houten verpakking een Heat Treatment (HT) behandeling dient te ondergaan. Het hout moet minstens 30 minuten verhit worden, zodanig dat de kern ervan een temperatuur van 56 °C bereikt. Na de behandeling krijgen de houten verpakkingen het IPPC-merkteken.

Inkopers en gebruikers van houten verpakkingen wordt met ISPM 15 probleemloos wereldwijd transport gegarandeerd.